Detailní model terénu pro jakékoliv místo v ČR z ČÚZK

Základním podkladem pro práci na návrhu a projektu je polohopis a výškopis. Pokud jej nemáme vypracovaný od geodeta, nebo například potřebujeme širší území, můžeme využít detailní model terénu stažený z webu Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního.

V následujícím videu ukazuji podrobný postup, jak z webu ČÚZK stáhnout model a vložit jej do Archicadu podle katastrální mapy.

Zjednodušený postup stažení modelu krok za krokem:

 • Otevřete si Geoprohlížeč na webu ČÚZK: https://ags.cuzk.cz/geoprohlizec/ (v Safari někdy vyskakuje chyba 503, v takovém případě použijte alternativní prohlížeč, dobře funguje například Chrome).
 • Přibližte si pozemek či území, jehož model chcete stáhnout. Rozsah toho, co vidíte na obrazovce, budete následně stahovat v podobě 3D modelu.
 • Pomoci může zapnutí katastrální mapy, k čemuž lze použít modré tlačítko Přejít na katastrální mapy, které bývá zobrazeno po otevření Geoportálu v jeho levé části. Alternativou je kliknutí na Přidat vrstvy v pravé části záhlaví stránky a následně vybrat Katastrální mapa.
 • Zapněte zobrazení 3D terénu: v pravé části záhlaví klikněte na Přidat vrstvy a vyberte jeden z modelů v části ZABAGED:
  • Výškopis - DMR 4G a DMR 5G obsahuje model samotného terénu (doporučuji aktuálnější a podrobnější 5G).
  • Výškopis - DMP 1G obsahuje model terénu a objektů na terénu (zástavba, zeleň atd.).
 • V plovoucím okně, které vyskočí, klikněte na tři tečky vpravo nahoře a následně na Exportovat data.
 • V dialogovém okně, které se zobrazí, je nutno zadat e-mailovou adresu. Jako formát vyberte TXT. Klikněte na Exportovat data. Za pár okamžiků bude model připraven ke stažení (a odkaz se zároveň odešle na zadaný e-mail).
 • Výstupem je textový soubor s příponou .xyz se seznamem souřadnic X, Y a Z v systému S-JTSK. Jde tedy o obdobný podklad, jaký dostáváte od geodeta (výhodou je, že tento export je již v 1. kvadrantu). Do Archicadu z něj vytvoříte terén standardním postupem (Soubor–Spolupráce–Terén z geodetických souřadnic..., případně funguje i import coby mračna bodů). (Ve videu případně postup importu i posun modelu k projektovému počátku ukazuji.)

Pozn.: Katastrální mapy pro jednotlivá katastrální území si můžete stáhnout z https://services.cuzk.cz/dxf/ku/

Zaregistrujte se k odběru novinek:

Případně přispějte pravidelnou měsíční částkou na provoz tohoto blogu a youtubového kanálu a získejte přístup k dalšímu obsahu. Viz Podpořte ardit.
jamie@example.com
Odebírat