ardit. knihovna pro Archicad 25/26/27 (aktualizováno)

Archicad má již ve své výchozí instalaci poměrně obsáhlou knihovnu, nicméně řada prvků v ní tak trochu chybí – například objekty pro elektrické zásuvky, vypínače a další koncové prvky. Proto průběžně vytvářím vlastní knihovnu, kterou si mohou stáhnout i podporovatelé arditu s placeným členstvím.

Aktuální knihovna obsahuje koncové prvky pro elektroinstalaci, prvek pro nerezový komín, prvky pro přívodní a odtahové ventily vzduchotechniky, rozdělovač a sběrač podlahového vytápění a 2D symbol stoupacího potrubí.

Elektroinstalační prvky zahrnují dvacet dva objektů: multirámeček s 1–5 pozicemi pro různé funkce, samostatnou základní a dvojitou zásuvku, TV zásuvku, datovou jedno- a dvojzásuvku, kabelové vývody, spínače a přepínače (sériový, střídavý a křížový), tlačítkový spínač, stmívač, časovač, pohybové čidlo, ovladač stínicích prvků, prvek se zaslepovací krytkou a skříň elektrorozvaděče.

x

Knihovní objekty jsou ve 2D i 3D parametrické – nastavit lze 2D a 3D pera, povrchový materiál 3D prvku (rámeček a vnitřní část), základní rozměry ve 2D i 3D; 2D symbol je možno posunout i mimo umístění prvku grafickým hotspotem ("růžový bod" pro ruční posun přímo v půdorysu), 2D či 3D reprezentace jde vypnout. Přednastavená pera odpovídají mé šabloně; při použití jiného nastavení Archicadu (včetně výchozí šablony) je nutno pera v nastavení prvku přenastavit; doporučuji pak uložit takto nastavené prvky mezi oblíbené, aby bylo možno shodné nastavení použít opakovaně.

Prvky jsou mnou napsány ve 2D i 3D, nejde tedy o přeuložení 2D kresby či 3D modelu, což obvykle vede k vygenerování neefektivního kódu. Parametry prvků jsou sdílené, fungoje tedy přenášení nastavení z jednoho objektu na druhý pomocí alt a cmd-alt (nasávátko a stříkačka).

Podobu prvků ve 3D jsem záměrně volil jako co nejjednodušší; vychází z mého používání těchto prvků v rámci BIM modelu nebo při rozkresech interiérů (kde mi zásuvky a vypínače nejvíce chyběly).

Prvky nejsou v tuto chvíli naprogramovány jako "zařízení" pro TZB modelář. Neobsahují žádné textové parametry – jejich používání přímo v GDL prvcích považuji za přežité, doporučuji spíše využít standardní vlastnosti (na které se GDL parametry stejně nedají mapovat). Zároveň 2D symboly neobsahují žádné textové popisky – potřebujete-li je popisovat, využijte k tomu asociativní popisky, který zobrazí hodnoty vybraných vlastností.

Prvky poskytuji ve stavu "jak jsou". K dispozici jsou pro Archicad 26 a 25 (do nižších verzí je ukládat nebudu).

Knihovnu si můžete stáhnout z odkazu v dolní části této stránky (jste-li přihlášeni jako platící podporovatel; zde si můžete přečíst o tom, jak se stát podporovatelem arditu>). Je k dispozcii v podobě .LCF kontejnéru, který načtete ve správci knihoven, podobně jako třeba výchozí knihovnu Archicadu.

Budu moc rád za jakékoliv komentáře, upozornění týkající se této knihovny či náměty na jiné prvky, které vám v Archicadu chybí (použijte k tomu prosím mou e-mailovou adresu martinrosa@martinrosa.cz).


AKTUALIZACE, VERZE 24/03 (12. 3. 2024):

 • Do knihovny jsou přidány dva nové prvky kamer (stropní kamera - polokoule; v nastavené je možno ji naklopit i pro jiné roviny podkladu; a nástěnná).
 • Po načtení knihovny do projektu se ve spodní části okna voleb zobrazení modelu objeví sekce týkající se globálního nastavení prvků z knihovny ardit. Zde je možno zvolit jednotné zobrazení modelu a půdorysu, případně nastavit viditelnost 2D hotspotů.
 • Globální nastavení ve volbách zobrazení modelu se projeví u vybraných prvků knihovny (především u všech koncových prvků elektro). Nastavení těchto prvků je nyní rozděleno na samostatné palety Rozměry a Zobrazení. Na paletě zobrazení je možno nechat aktivované volby týkající se přebírání nastavení z voleb zobrazení modelu (jde o výchozí nastavení prvků).
 • U 3D zobrazení prvků je možno volit mezi vypnutým stavem a zobrazení zjednodušeného modelu (zde je vidět můj záměr do budoucna, kdy plánuji přidat ještě další úroveň detailu). U 2D zobrazení je kromě vypnutého stavu a 2D symbolu možno zvolit i projekci 3D modelu (což může usnadnit umisťování prvku na konkrétní pozici).
 • Ke knihovním prvkům jsou přidána klíčová slova týkající se vhodné třídy schématu IFC4. Při vyhledávání prvků v knihovně lze tedy hledat nejen podle jejich názvu, ale i podle relevantní IFC třídy. (Nastavená klíčová slova (a další informace) si můžete v nastavení konkrétního knihovního prvku zobrazit kliknutím na ikonu "i" vedle náhledového obrázku vpravo nahoře.)
 • Knihovna by měla být kompatibilní s předchozími verzemi, nicméně, vzhledem k zásadním změnám jejího fungování v souvislosti s globálním nastavováním, doporučuji nahrazení předchozí verze na reálném projektu nejprve vyzkoušet (pozn.: předchozí verze knihoven jsou dostupné pod odkazem ke stažení).
Paletka z voleb zobrazení modelu (vlevo) a nastavení knihovního prvku (vpravo). V horní části nastavení Zobrazení lze zvolit zobrazení podle MVO/VZM.

AKTUALIZACE, VERZE 5.0 (10. 12. 2023):

 • Knihovna je kompatibilní s Archicadem 25-27 a s prvky knihovny verze 2.0-4.0. Nadále bude knihovna kompatibilní vždy s třemi nejnovějšími verzemi Archicadu.
 • U koncových prvků elektro přidána možnost výběru prvku ve 2D kliknutím kamkoliv na jeho symbol a možnost vypnout body 2D symbolu.
 • Opraven problém se zadáváním rozměrů vícenásobného rámečku.
 • U prvku komína přidána volba pro omezení zadávání vnitřního průměru a tloušťky tepelné izolace na běžné hodnoty; po deaktivaci volby lze zadávat jakoukoliv hodnotu. Přidána volba pro řešení komína buď jako přímého kouřovodu nebo založeného na konzole.
 • Nové knihovní prvky: tlačítkový spínač, skříň rozvaděče elektro, skříň rozdělovače a sběrače podlahového vytápění, přívodní a odtahový ventil vzduchotechniky, 2D symbol pro stoupací potrubí.
 • Další drobné opravy a úpravy.

AKTUALIZACE, VERZE 4.0 (10. 9. 2023):

 • Přidán prvek pro nerezový komín.
 • Další drobné opravy a úpravy (optimalizace kódu v makru).
 • Knihovna je kompatibilní s předchozí verzí 3.0, můžete ji použít i na již rozpracovaných projektech jejím nahrazením ve správci knihoven.

AKTUALIZACE, VERZE 3.0 (1. 8. 2023):

 • Přidáno grafické uživatelské rozhraní pro nastavení knihovních prvků.
 • Multirámeček lze přepnout i do vertikálního uspořádání.
 • Přidána 3D reprezentace pro kabelové vývody.
 • Další drobné opravy a úpravy.
 • Knihovna je kompatibilní s předchozí verzí 2.0, můžete ji použít i na již rozpracovaných projektech jejím nahrazením ve správci knihoven.

AKTUALIZACE, VERZE 2.0 (1. 7. 2023):

 • Knihovna byla rozšířená o několik dalších koncových prvků: vícepólové spínače, pohybové čidlo, časovač, stmívač, záslepku...
 • Opraven křížový přepínač (správně s jednou klapkou), přidán přepínač dvojitý střídavý.
 • V názvech knihovních prvků je uvedeno číslo standardozovaného řazení.
 • Přidán univerzální vícenásobný rámeček (1–5 pozic).
 • Všechny prvky mají vnější rámeček + vnitřní část, s možností použití různých povrchových materiálů.
 • Další drobné opravy a úpravy.
 • Knihovna je nově k dispozici pro Archicad 26 CZ i pro Archicad 25 CZ.
 • Prvky bohužel nejsou kompatibilní s knihovnou verze 1.0 (kvůli přepsání knihovny za účelem jejího dalšího konzistentního vývoje).

VERZE 1.0 (1. 6. 2023):

-


STAŽENÍ KNIHOVNY

Zde si můžete stáhnout knihovnu (odkazy se objeví, jste-li přihlášeni jako platící podporovatel arditu):

Tento obsah je pouze pro platící odběratele.

Zaregistrujte se k odběru novinek:

Případně přispějte pravidelnou měsíční částkou na provoz tohoto blogu a youtubového kanálu a získejte přístup k dalšímu obsahu. Viz Podpořte ardit.
jamie@example.com
Odebírat